Process Mining als aanvulling op Six Sigma

Veel organisaties gebruiken Six Sigma en Process Mining los van elkaar. Het zijn beide methodes die gebruikmaken van aanwezige data van bedrijfsprocessen om deze processen in kaart te brengen en om verspillingen en variatie binnen een proces op te sporen. Wat veel organisaties echter niet weten is dat je de beide methodes juist ook zeer effectief samen kunt gebruiken. Hoe dit werkt, leggen wij in deze blog uit.

In een traditioneel Six Sigma-project zou je vaak Minitab gebruiken om processen in beeld te brengen en variaties die aanwezig zijn inzichtelijke te maken. Met Minitab kun je zogeheten waarschijnlijkheidsplots creëren, welke tonen hoe het huidige proces loopt. Dit is een zeer effectieve en nauwkeurige methode, maar het heeft ook een groot nadeel. De creatie hiervan kost namelijk veel tijd en de analyses en resultaten zijn vaak moeilijk te communiceren naar mensen die geen statistische achtergrond hebben.

Disco in plaats van Minitab

In plaats van waarschijnlijkheidsplots kan je organisatie ook gebruikmaken van de Process-Mining software Disco. Het grootse verschil met deze software en Minitab is de snelheid. Disco voert de analyses binnen slechts enkele minuten uit. Daarnaast worden de analyses zeer overzichtelijk weergeven en zie je direct waar verspillingen zitten. Een visualisatie van het proces laat in één oogopslag zien waar bijvoorbeeld een hoge bezettingsgraad zit en welke handelingen een vertraging in de supply chain veroorzaken. Zodra deze knelpunten en verspillingen bekend zijn, kunnen de waarschijnlijkheidsplots vervolgens worden gebruikt om de gevonden verspillingen verder te onderzoeken.

Six Sigma

Ook is de combinatie van Process Mining en Six Sigma zeer uitnodigend voor medewerkers met veel proceskennis maar met een minder gevoel voor statistiek om zich met de analysefase te bemoeien (dit is zelfs vereist eigenlijk). Waar deze medewerkers zich tijdens een Six Sigma-project soms onnodig of buitengesloten kunnen voelen, daar worden deze medewerkers juist betrokken bij een Process Mining-project. Dit beide toont aan dat Process Mining zeer complementair is aan Six Sigma.

Welke conclusies kun je dan trekken?

Afhankelijk van het proces of de processen die je wil analyseren met behulp van Process Mining kun je verschillende conclusies trekken. Hieronder geven wij enkele conclusies weer die vaak voorkomen bij een Process Mining-project.

  • Het proces heeft een enorme variatie in tacttijden tussen de verschillende werkstations/afdelingen. Dit resulteert in een enorme variatie in doorlooptijden en vertragingen in verschillende werkstations. Aan de hand hiervan zou je bijvoorbeeld kunnen concluderen dat de werkstations opnieuw ingericht moeten worden om de verspillingen eruit te halen en ervoor te zorgen dat de processtappen zonder oponthoud in elkaar overstromen.
  • Er is altijd een enorme opstopping bij één werkstation aanwezig. Dit werkstation doet dus aanzienlijk langer over een bepaalde processtap dan andere werkstations over hun processtap doen. De oorzaak hiervan moet achterhaald en aangepakt worden om er zo voor te zorgen dat dit werkstation niet voor een enorme vertraging in de doorlooptijd naar de klant zorgt.
  • Veel werkstations doen werk dat eigenlijk onnodig is voor het werk van het volgende werkstation. Dit komt vaak doordat er tussen verschillende afdelingen niet (veel) wordt gepraat. Hierdoor hebben zij dan ook niet door dat zij eigenlijk werkzaamheden uitvoeren die onnodig zijn voor het proces.

Six Sigma

Dit zijn slechts enkele conclusies die getrokken kunnen worden aan de hand van Process Mining. Process Mining kan de oorzaak achter elke verspilling achterhalen, waarna aan de hand van de visualisaties van de analyse verschillende oplossingen gevonden kunnen worden. Zoals hierboven al is vermeld kunnen de waarschijnlijkheidsplots van Six Sigma vervolgens gebruikt worden om deze oorzaken nog diepgaander te analyseren. Op deze manier vullen Process Mining en Six Sigma elkaar dus perfect aan. Dus, in plaats van dat jij enkel Process Mining of enkel Six Sigma toepast; kijk ook eens naar een combinatie hiervan!

Onze Six Sigma achtergrond

Heb jij interesse in Process Mining? Of in deze combinatie? Mooi zo! Bekijk dan snel ons trainingsaanbod. Door onze achtergrond in Lean Six Sigma kunnen wij nog verder uitleggen hoe deze methoden samen gebruikt kunnen worden en hoe zij jouw organisatie onwijs kunnen helpen. Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen voor overige vragen.

Boek nu je Process Mining training

Ook interessant:


Bron afbeeldingen: mbizm.com, in1go.nl