Process Mining en data: onlosmakelijk verbonden

In de vorige blog werd antwoord gegeven op de vraag: ‘Wat is Process Mining nou eigenlijk?’. In deze blog zoomen we in op de technische kant van het verzamelen en analyseren van informatie. We kijken hierbij voornamelijk naar het verband tussen Process Mining en data.

Voor deze verdiepingsslag introduceren we nieuwe begrippen. Zo gaan we kijken naar Business Intelligence software en de bijbehorende ‘Self Service BI’. Met Self Service BI streven we naar ‘datademocratie’. Dat is het transparant en helder weergeven van data, waarvan de betekenis of inhoud niet ter discussie staat en toegankelijk is voor de juiste gebruiker. Dit betekent dat het management of ander aangestelde werknemers van een bedrijf deze data zelfstandig kunnen analyseren, zeker wetend dat het van een betrouwde bron komt: hun eigen data. 

Vergelijkingen als kennisbron

Bij Self Service BI, en dus ook bij Process Mining, is het van belang dat er uit verschillende informatiebronnen data wordt gehaald. Zo moet er bijvoorbeeld worden gekeken naar financiële data, hoe lang bepaalde processen duren en naar data van de resultaten. We hebben het hier dus over de interne informatiebronnen. 

Externe informatie is echter ook erg waardevol voor bedrijven. Vergelijkingen binnen de branch kunnen als een enorme kennisbron dienen. Je kunt tevreden zijn over hoe een proces binnen je bedrijf verloopt, maar als je dit met andere bedrijven in dezelfde branche vergelijkt dan kan blijken dat dit eigenlijk helemaal niet het geval is. De resultaten van je concurrenten zeggen vaak een hoop over jouw toekomstige succes. Als hun processen beter verlopen dan die van jou dan zou het goed kunnen dat jouw resultaten gaan teruglopen. Om deze reden is het dus erg waardevol om inzicht in hun resultaten te krijgen. Door middel van Self Service BI wordt het steeds eenvoudiger om dit soort externe informatie te verkrijgen uit bijvoorbeeld openbare bronnen als het CBS. Op deze manier kun je Process Mining en data van andere bedrijven goed samenvoegen en vergelijken. 

Self Service BI zorgt voor duidelijke rapportages en dashboards. Eigenlijk net zoals bij Process Mining. Zoals in het vorige blog beschreven, hier nog een aantal voordelen van Process Mining: 

  • De uitkomsten kunnen automatisch verwerkt en gepresenteerd worden. 
  • Rapportages zijn goed bruikbaar en ondersteunend voor zowel interne als externe gebruikers. 
  • Dashboards geven een duidelijk overzicht van een organisatie en specifieke processen waardoor het er nuttig is voor het management. 
  • Vragen kunnen sneller beantwoord worden, omdat werknemers en management dichter betrokken zijn bij het proces. 

Process Mining en data

Cultuurverandering juist als helpende kracht

Nu het makkelijker is om fouten snel op te sporen en dus ook te verbeteren ligt er een nog hogere druk bij de medewerkers om hun eigen werk continu te verbeteren. Deze hogere druk wordt echter wel gefaciliteerd door oplossingen die Self Service BI en Process Mining geven. Deze systemen geven ons namelijk veel informatie die helpt bij het identificeren van kleine veranderingen die de werknemers kunnen helpen om hun eigen werkzaamheden te verbeteren.

Waar vroeger werd gewerkt aan het optimaliseren van processen en daarnaast aan cultuurveranderingen, wordt nu gedacht dat een cultuurverandering juist kan helpen om het eigen werk te optimaliseren. Het is nu dan ook meer aan de werknemer zelf om te veranderen en op deze manier stapje voor stapje beter te worden. Deze verbeteringen hebben een groot effect op de resultaten. 

 Ook al klinkt het misschien allemaal nog ingewikkeld, Self Service BI en Process Mining kunnen erg doeltreffend voor je bedrijf zijn. De verantwoordelijkheid komt veel meer bij de werknemers te liggen, waar hij ook eigenlijk hoort. Op deze manier ontstaat er autonomie en een meer wendbare organisatie. Concluderend: Self Service BI, Process Mining en data zijn de toekomst! 

Wil je meer weten van Process Mining? Volg dan een van onze trainingen of workshops. Voor meer informatie over onze trainingen kun je altijd telefonisch contact met ons opnemen!

Ook interessant:


Bron afbeeldingen: webundmobile.de, buzzmonitor.com