Process Mining: eigenlijk voor elke branche

Process Mining kan voor allerlei soorten organisaties en afdelingen een grote stap vooruit betekenen. De tool kan snel een duidelijk overzicht geven van hoe een proces écht verloopt en de afwijkingen inzichtelijk maken ten opzichte van hoe het proces zou moeten lopen. In onze vorige blog gaven we een inkijkje in de toepasbaarheid van Process Mining binnen verschillende afdelingen van een organisatie. Om te onderstrepen hoe multi-inzetbaar de tooling is, gaan we wat dieper in op de diverse branches waarin wij Process Mining toegepast zien worden. Want voor welke branche klinkt sneller en beter inzicht in te optimaliseren bedrijfsprocessen nou niet aantrekkelijk? 

Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg zijn er veel partijen die met elkaar samenwerken. Denk aan de verschillende functies, afdelingen en ketenpartners.  Om de processen binnen een ziekenhuis te optimaliseren kan Process Mining worden gebruikt. Zo kan het een inzicht geven in: 

  • Patiëntenstromen
  • Wachttijden van patiënten 
  • Doorlooptijden van afspraken 
  • Verplaatsing van medicijnen en operatiemateriaal 
  • De herstelperiode bij een bepaalde behandelmethodiek 

process mining binnen verschillende branches

Gemeentes

Binnen gemeentes zijn er ook veel processen die meerdere afdelingen raken. Denk hierbij aan het aanvragen van een vergunning, een nieuw reisdocument of een subsidie. Wat je nu vaak ziet is dat de aanvragen veel heen en weer gaan tussen afdelingen en hierdoor een onnodig lange proces wordt doorlopen. Dit zorgt ervoor dat klanten vaak pas laat antwoord krijgen op hun aanvraag, wat voor ontevredenheid en hoge kosten kan zorgen. De processen kunnen overzichtelijk in beeld worden gebracht door de toepassingen van Process Mining. Aan de hand hiervan kunnen vervolgens ook weer verbeteringen worden doorgevoerd. 

Productie-industrie

In de productie-industrie wordt vaak met een hoop toeleveranciers en klanten samengewerkt. De afhankelijkheid van deze toeleveranciers en klanten is van belang om het proces goed in te richten. Process Mining kan deze industrie helpen door een overzicht te geven van omsteltijden, doorlooptijden, wachttijden, verwerkingstijden en voorraadopslag. Vervolgens kan er worden gekeken of er herstelwerkzaamheden nodig zijn. 

Logistiek

We leven in een tijd waar mensen steeds gehaaster worden en deze snelheid ook van logistieke leveranciers verwachten. Om aan deze eisen te kunnen voldoen kan het gebruik van Process Mining een goed hulpmiddel zijn. Het geeft inzicht in de flow van pakketten en poststukken of in de bewegingen van vervoersmiddelen. Daarnaast kan voor het openbaar vervoer informatie worden verzameld over het in- en uitcheck gedrag van reizigers, hoe vervoersmiddelen worden ingezet en hoe het onderhoud hiervan verloopt.

process mining binnen verschillende branches

Financiële dienstverlening

Ook voor de financiële dienstverlening is het van belang om inzicht te hebben in hoe processen verlopen. Klanten komen voor belangrijke zaken bij dit soort organisaties en willen hun zaken snel en goed afgehandeld hebben. Process Mining kan hier inzicht geven in processen van bijvoorbeeld de aanvraag van een hypotheek, bedrijfskredieten, facturatie aan klanten of klantcontact. Om ook binnen deze branche te blijven verbeteren en klantgerichter te werk te gaan kan Process Mining dus ingezet worden. 

Wil je efficiënt en betrouwbaar visualiseren hoe processen binnen jouw organisatie verlopen? Of heb je vragen over hoe Process Mining binnen jouw organisatie of branche toegepast kan worden? Kijk dan eens naar de trainingen die wij aanbieden of neem contact met ons op!

Ook interessant:


Bron afbeeldingen: nasa.gov, tvbzorg.com, lss-solutions.com